Forskarna tog sången ”It´s a small world” och översatte den till data, baserad på de fyra kvävebaser som utgör DNA. Denna artificiella DNA inplanterades i bakterier, som sedan förökade sig. En milliliter vätska kan rymma miljarder bakterier, vilket ger stor kapacitet för datalagring. Enligt forskarna gick det att läsa data även efter att bakterierna förökat sig i 100 generationer. Hittills har bara bakterier med samma inplanterade budskap odlats var för sig. En farhåga är att om bakterier med olika budskap lagras tillsammans kommer vissa att slås ut på grund av naturligt urval. Det skulle leda till förlust av data.

Laboratoriets forskningsanslag kommer från kärnkraftsenergi-sektorn. Det kan vara orsaken till att resultaten förs fram som ett bra sätt att skydda data mot effekterna av större kärnkrafts/atomvapen-katastrofer.